Accentuate the positive

Sakto lang. Walang pang 10am pero mabibilang pa lang ung mga positive na nangyari ngayong araw. Parang ang malas lang. O basta ang gara ng pakiramdam ngayon. Medyo mahirap sundin ung quote sa itaas.

Basta ang gara. Pero un nga isipin daw ang positive. May isang buong araw ako para gawin un.