everytime

Everytime I try to fly
I fall without my wings
I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, it’s haunting me
I guess I need you baby

Ni hindi ko na alam kung para kanino yang kantang yan. Bigla lang akong nalungkot. 

Sana dumating ka na.